Programmering

Vi tilbyder specialprogrammering, såfremt du har ønsker og behov udover det sædvanlige. Typisk sker dette i form af intranets eller lukkede hjemmesider, hvortil kun du har adgang.

Første skridt er altid at få klarlagt dine behov. Vi går meget op i at få dette klarlagt fra starten af, så vi kan lave den bedst mulige løsning til dig.

Undervejs i projektet kontakter vi dig med henblik på at få din løbende feedback og lave tilpasninger. På den måde bliver det dit system, og ikke vores.

Fast pris

Ved alle projekter indgås en kontrakt og en fast pris. Du ved på den måde altid hvad projektet kommer til at koste.